Behandlingstilbud som fysioterapi etc. åpner igjen

Av | 20. april 2020

Flg melding sendt fra kommunen vedr lettelsa for diverse behandlingstibud:

Fra mandag 20. april åpner helsevirksomheter med en-til-en kontakt med pasienter. Dette gjelder blant annet fysioterapitjenester. Gjenåpningene følger krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene.

Følger nasjonale krav om smittevern

For gjenåpningen av helsevirksomheter med en-til-en kontakt har Helsedirektoratet laget en detaljert veileder for smittevern. Senja kommune følger de nasjonale anbefalingene for smittevern, og brukere av tjenestene våre kan være trygge på behandlingen de får. Det er derfor ingen grunn til å unngå nødvendig fysikalsk behandling.

Krav til virksomhetene

Veilederen beskriver både organisering av venterom og lokaler, renhold, personlig hygiene og bruk av smittevernutstyr. Både den kommunale fysioterapitjenesten og de private fysioterapiklinikkene tar smittevern på stort alvor, og har innrettet sitt arbeid i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

For å gjenoppta fysikalsk behandling må du ta kontakt med tjenesten, eller din behandler.

Mer om veilederen, og tjenestene den gjelder

Du kan lese veilederen for smittevern i lenken under:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

I tillegg til fysioterapitjenester gjelder veilederen om smittevern i helsevirksomheter med en-til-en kontakt flere tjenester som nå kan gjenoppta tilbud:

  • Kiropraktorer
  • Optikere
  • Fotterapeuter
  • Logopeder
  • Psykologer
  • Virksomheter som tilbyr alternativ behandling
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp
  • Tannhelsepersonell. Her er det i tillegg utarbeidet egne anbefalinger.