Samarbeid om tiltak etter koronapausen

Av | 20. april 2020

Litt lettvint å legge ut ei pressemelding direkte, men vi gjør det likevel. Denne kom i dag fra Senja kommune:

Senja kommune og lokalt næringsliv enig om mulige tiltak for å hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen

Senja kommune har gjennom de siste ukene vært i tett dialog med NAV og lokalt næringsliv for å ha oversikt over hvordan koronasituasjonen påvirker lokale bedrifter.

I flere møter med kommunen har også Sjømatklyngen, Profilgruppa, Visit Senja region og Finnsnesregionsens næringsforening kommet med innspill til hvordan kommunen og myndigheter i samarbeid med næringen kan sette i gang tiltak for å avhjelpe bedrifter som rammes.

  • Det er mange som påvirkes sterkt av dette. For oss er det viktig at vi i samarbeid kan tilrettelegge for aktivitet som for næringslivet vil være viktig gjennom og etter krisen, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen.

Setter fart på aktivitet

Blant tiltakene som er diskutert er hvordan kommunens administrasjon nå tilrettelegger slik at saksbehandling som vil sikre at prosjekter kan komme i gang, fortløpende prioriteres. Spesielt større byggesaker og prosjektering prioriteres.

  • Dette er små, men effektive grep som sikrer at større prosjekter som kan komme lokalt næringsliv til gode, settes i gang så snart som mulig. Koronasituasjonen krever at vi tenker nytt og prioriterer om på kommunens tjenester der det er mulig, sier rådmann Hogne Eidissen.

I tillegg gjøres det fra kommunens side gjennomgang av anbud og investeringer som vil skape aktivitet i tiden fremover.

Samarbeider om å fremme prosjekter

 

Næringslivet og kommunen jobber også aktivt sammen for å synliggjøre og fremme prosjekter som kan settes i gang fortløpende med penger fra krisepakker og støtteordninger.

Blant annet er flere fiskerihavner på Senja spilt inn blant prosjekter som bør få penger som nå er satt av til slike tiltak. I tillegg jobbes det mot regionale og nasjonale myndigheter for å fremme viktige samferdselsprosjekter som kan settes i gang raskt.

  • Det ble tidlig annonsert at det ville komme penger til havner som en del av krisepakkene, og Senja kommune har jobbet aktivt med å synliggjøre havneprosjekter i Senjahopen, Fjordgård og Husøy som aktuelle. Til nå har det også kommet penger til riksveier, men flere prosjekter på fylkes- og kommunale veier på Senja spilles inn som aktuelle hvis det kommer penger til dette, sier ordføreren.

Fremover er det også avtalt videre samarbeid og kontaktpunkt mellom kommunen og de ulike aktørene fra næringslivet.