Meine at det e uforsvarlig lang skoleskyss for enkelte eleva

Av | 23. november 2019

– Vikstranda skole har elever fra flere bygder, og mange har behov for skoleskyss. Å finne den rette skyss-planen som både tar hensyn til økonomi og reisevei, er ikke
enkel, skriv Veronica Stensrud, leder av samarbeidsutvalget ved skolen til kommunen.

Ho påpeike at skolen idag har eleva som har 90 kilometer reisevei, og tilsammen 2 tima og 20 minutt i buss kver dag.
Ho skriv videre at en av disse elevan går i 1.klasse inneværende skoleår, og ønske at Tranøy
kommune får endra skolereisa for denne eleven så raskt som mulig.

I følge brevskrivarn va anbefalt reisevei for en 1.klassing tidligare 45 minutt, men at dette har blitt revidert bort i
seinar tid da fleire skola har blitt lagt ned og skolekretsan har blitt større.

Samarbeidsutvalget ved Vikstranda skole meine det e en altfor stor belastning for enkelte elever med dagens
skoleskyssrute, og ber om at Tranøy kommune fastsette anbefalt skoleskyss basert på:
1. Elevens alder
2. Lengde skoleskyss i form av reisetid
3. Lengde skoleskyss i form av reisedistanse
4. Lengde skoleskyss i form av tilstand på vei