Daglige arkiver: 22. november 2019

84 medlemma i alternative tros- og livssynssamfunn i Tranøy

Av | 22. november 2019

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) som kreve statlig og kommunalt tilskudd, må kvert år framlegge en liste som blir kontrollert mot Det sentrale folkeregister, Dnks medlemsregister og andre tros- og livssynssamfunns medlemsliste. Tros- og livssynssamfunn som mottar statstilskudd, skal få kommunalt tilskudd i henhold til en oversikt som kvert år sendes til… Les mer »