84 medlemma i alternative tros- og livssynssamfunn i Tranøy

Av | 22. november 2019

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) som kreve statlig og kommunalt tilskudd, må kvert år framlegge en liste som blir kontrollert mot Det sentrale folkeregister, Dnks medlemsregister og andre tros- og livssynssamfunns medlemsliste.
Tros- og livssynssamfunn som mottar statstilskudd, skal få kommunalt tilskudd i henhold til en oversikt som kvert år sendes til kommunan.

For Tranøys vedkommende blir utbetaling av tilskudd for 2019 i henhold til denne oversikten, som forøvrig vise store variasjona:

MISJONSKIRKEN STAVANGER
ANDENES BAPTISTMENIGHET
BUDDHISTFORBUNDET
DEN FINSKE MENIGHETEN I NORGE
DET MUSLIMSKE KULTURSENTERET I AUST-AGDER
DET NORSKE DHAMMAKAYA SAMFUNN
FINNSNES MUSLIM COMMUNITY
HUMAN ETISK FORBUND
ISLAMSK SENTER FOR NORD NORGE
MASJID AL-HUDA
METODISTKIRKEN I NORGE
NOR KULTURSENTER
PINSEMENIGHETEN FILADELFIA
PORSANGER PINSEMENIGHET
SVENSKA KYRKAN I NORGE
SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN – DEN NORSKE UNION
TAWFIIQ ISLAMSK SENTERTROMSØ BAPTISTMENIGHET
TROMSØ STIFT DEN KATOLSKE KIRKE I NORD-NORGE