Tilbud til tranøyværinga over 65 år

Av | 20. september 2019

Tranøy kommune har fått kr. 100.000 i tilskudd fra Helsedirektoratet for å gjennomføre et prosjekt kalt «Læring og ernæring – to sider av samme sak», skriv han Dag Rydmark i Tranøy kommune til oss.
Aktiviteten starte opp på Vesterfjell aktivitetssenter torsdag 26. september, og man har snart klar en møteplass i sørkommunen og.
Målgruppa e heimeboanes folk over 65 år, og hensikten e å skape en sosial og hyggelig møteplass der målet e å motvirke ensomhet og passivitet gjennom å skape aktivitet og deltakelse i et sosialt fellesskap.

Ka går dette ut på? Les videre !
Her kjem meir informasjon (og vi sakse fra informasjonsskrivet):
– I korthet går dette ut på at vi fram til jul vil vise hvordan man bruker smarttelefon, nettbrett, facebook mv. Vi har fått en avtale med kjøkkenet på Tranøy sykehjem om levering av mat til de som måtte ønske det. Det blir musikalsk innslag, besøk av forfattere, organiserte turer etter forslag fra dere mv. Vi vil organisere hente- og bringetjeneste for de som måtte ha behov for transport. Påmelding mht bestilling av mat skjer til Terje Olsen på telefon 906 95339 innen kl. 14.00 tirsdag før møtene.

Sosial møteplass
Møtene finner sted som en kombinasjon av ulike aktiviteter sammen med muligheten til å innta et måltid i hyggelig selskap med andre. Andre ganger blir det musikalske/andre kulturelle innslag. Hensikten med dette er å skape en sosial og hyggelig møteplass der målet er å motvirke ensomhet og passivitet gjennom å skape aktivitet og deltakelse i et sosialt fellesskap.

Tilbud i nord og sør
Ett tilbud vil finne sted på Vesterfjell aktivitetssenter. Vi utreder alternativer mht. møteplass i sørkommunen.
Oppstart 26. september
Første møte blir på Vesterfjell aktivitetssenter torsdag 26. september kl. 13.30. Tiltaket er et samarbeid mellom Tranøy kommune, pensjonistforeningene i kommunen, Norske Kvinners Sanitetsforening (NKSF) og Eldrerådet.
Vi håper du blir med!

Nokka du lure på?
Ta gjerne kontakt med Harald på 412 52176 eller Dag på 907 88708