Daglige arkiver: 6. september 2019

Nu igjen!

Av | 6. september 2019

– Er det så vanskelig å forstå at i containere som er plassert nedfor kirkekrysset i rettning mot bryggene på Eidet, beregnet kun på metall og glass, og ikke beregnet for siste forsøpling som er plassert på bakken: -forhåpentlig tomme – 4 stk. 10 liters malingsspann, en stekepanne, en taklampe med dekorasjon av glass som… Les mer »

REGULERINGSPLAN FOR VIKA (annonse)

Av | 6. september 2019

REGULERINGSPLAN FOR VIKA Utvalg for plan, næring og drift (PND) har i møte 28.08-19 vedtatt å legge forslag til områderegulering for delområde Vika ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 12 – 10 og § 12 – 11. Bakgrunnen for planforslaget er stedsanalyse for Vangsvik med tilhørende folkemøter og… Les mer »