Nu igjen!

Av | 6. september 2019

– Er det så vanskelig å forstå at i containere som er plassert nedfor kirkekrysset i rettning mot bryggene på Eidet, beregnet kun på metall og glass, og ikke beregnet for siste forsøpling som er plassert på bakken: -forhåpentlig tomme – 4 stk. 10 liters malingsspann, en stekepanne, en taklampe med dekorasjon av glass som ligger delvis knust under. Et par jernskinner for feste i vegg og deler av takpapp (eternitt?). Alt dette hører hjemme på mottaket på Bankhågen.
Hvem skal plassere dette hvor det hører hjemme?
Er det eieren av tomta? Eller er det den som forsøpler som har det som midlertidig lageringsplass?
Slikt skulle være helt helt unødvendig når her er slikt godt tilbud for nettopp denne type avfall.
Stopp denne forsøpling av området!

Rigmor Sellevoll