Halsvær lykt tatt av sokkelen, men ny kjem snart på plass

Av | 19. juni 2019

I går sto berre sokkelen igjen på Halsvær. Dem som bruke den som auarsmed, må klare seg uten i sommar. Foto: Nils Johan Nilssen ombord på OV «bøkfjord»

Det e bortimot 2000 fyrlykte langs norskekysten. No gjennomføre Kystverket ei fornying og uskifting av dem.
I går va det Halsvær lykt som blei tatt av sokkelen.
– Ny løkt kjem på plass i løpet av sommarn. Den e av plast. Den treng adskillig mindre vedlikehold enn de rundt hundre år gamle malmløkten, opplyse mannskap på OV «Bøkfjord» Nils Johan Nilssen til oss.
I følge han skal Dragøyskjær og Lekangsund og fornyes iår.

Her e Halsvær lykt på dekket på OV «Bøkfjord». Om ei stund e den spiker. Lenger fram på dekket ser vi den nye typen. Denne skal på plass på Klauva. Foto: Nils Johan Nilssen på OV «bøkfjord»

For de med særlig maritim interesse, kjem vi med litt tilleggsinformasjon (klipp og lim fra Kystverket sin informasjon):

– IALA (International Association of Lighthouse Authorities) har en anbefaling for hvordan sektorene på fyrlykter bør være inndelt for å være intuitive og gi god forutsigbarhet (IALA Guideline 1041 – Sector Lights Ed 3.0). Kystverket har besluttet å tilpasse seg denne anbefalingen. Fra 2019 skal Kystverket legge om sektorene på cirka 1900 fyrlykter. Arbeidet er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025.

– Prinsippene for anbefalingen er at når en sjøfarende stevner mot en fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød. Dette gjelder uansett hvilken retning man seiler i farleden, forklarer Per-Magne Rovde ved Kystverkets senter for farled fyr og merker.