Spør om bruk av «Senja Rutebil-bygget»

Av | 26. mars 2019

Og mens vi e inne på kommunala saker, – Einar Svendsby har sendt flg spørsmål til ordfører i forb m kommunestyremøte 27.03.19:

– Hei!
Til kommunestyremøtet 27.03.19 ønsker jeg å stille spørsmål til ordfører:
Det jobbes med at prosjektet kalt «Boa» skal etableres i store deler av gamle «Senja Rutebil» sine lokaler i Vangsvik.
Etter planene som nå foreligger, står fortsatt den «nye delen» (de tre østre portene) ubrukt.
Er det noen plan på hva denne delen av bygget skal brukes til?
Brukes denne delen av bygget av kommunen pr i dag, eller er det eventuelt tanker om fremtidig bruk i kommunal regi?
Finnes det private interessenter som ønsker å ta denne delen av bygget i bruk?