Foreslår kommunalt breiband i Vesterfjell Aktivitetsenter

Av | 26. mars 2019

I en interpellasjon til kommunestyremøte 27. mars 2019 har Knut Johnsen sendt inn flg. interpellasjon:

– Tranøy kommune har brukt- og bruker Aktivitetsenteret på Vesterfjell som sin kommunestyresal. Det har ved flere anledninger vært behov for internettilkobling i forbindelse med kommunestyremøter og dette har vært etterspurt av flere.
Nå er det bygd ut fiber på Vesterfjell og det er derfor en enkel sak å installere god internettilgang til «kommunens» møtelokale på Vesterfjell.

Forslag til vedtak:
Tranøy kommune bestiller bredband som sikrer god nettilgang til «kommunens» møtelokaler på Aktivitetsenteret på Vesterfjell.
Tiltaket finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. Forventet kostnad ca kr 10 000.-.