Daglige arkiver: 21. mars 2019

Nytt ordførerkjede på plass til hausten

Av | 21. mars 2019

Kem som skal trekke på seg det nye ordførerkjedet for den nye kommunen Senja, veit vi først etter valget til hausten. Endel kandidata e allereia omtalt som «Senjas nye ordfører», mens andre hold seg rolig. No skal det uansett hentes inn tilbud på nytt ordførerkjede. Alle «Senjakommunan» utenom Tranøy har kjede idag. Esther Lindalen R.… Les mer »

Ekstraordinært for kommunestyret

Av | 21. mars 2019

Tranøy kommune sitt regnskap for 2018 viste et meirforbruk på 7,1 million krone. Etter diverse regnskapsmessige strykninge blei tilslutt regnskapet lagt fram i balanse. Men strykningen av diverse posta medførte bl.a. at endel midla fra disposisjonfond som va tenkt brukt i 2019-budsjettet, ikkje e der lenger. Alt dette skal kommunestyret behandle i et ekstraordninært kommunestyremøte… Les mer »