Ekstraordinært for kommunestyret

Av | 21. mars 2019

Tranøy kommune sitt regnskap for 2018 viste et meirforbruk på 7,1 million krone. Etter diverse regnskapsmessige strykninge blei tilslutt regnskapet lagt fram i balanse.
Men strykningen av diverse posta medførte bl.a. at endel midla fra disposisjonfond som va tenkt brukt i 2019-budsjettet, ikkje e der lenger.

Alt dette skal kommunestyret behandle i et ekstraordninært kommunestyremøte 27. mars.
Det e grunn til å tru at dette vil gå ut over endel planlgate investeringe i år.
Formannskapet har saka på bordet i møte idag.

(Denne informasjon e henta fra sakspapiran til dagens møte i formannskapet. Vi har ikkje innhenta meir info fra ledelse i kommunen, da vi formode at dem sitt opptatt i dagens møte)