Få gårda igjen, – men stor aktivitet

Av | 11. mars 2019

Det går fortar rundt i slåtta idag enn i gamle daga, då gresset måtte hesjes og tørkes før det kunne kjøres i hus. Bildet e ifrå slåttemarka på Å i fjor

Antall gårdsbruk i Tranøy har gått ned sakte men sikkert de siste tiåran. Men ser vi på antallet som får støtte gjennom landbruksavtalen, e faktisk antallet gått litegrann opp de siste åran.
Idag e det tolv bruk som får produksjonstilskudd, samt tilskudd til ferie- og fritidsavløysing.

Det minste bruket får ei overføring på 30.000 kr, mens bruket med største utbetalte beløp får ei utbetaling på 859.000 kr.
Samla overføring til landbruket i Tranøy utgjør litt over fem million krone.

Men det e ikkje berre landbruket som får glede av offentlige midla. Utviklingsfondet i Tranøy fordele rundhanda støtte til bedrifte og organisasjona.
Det får vi ta i neste runde.