Kunngjøring av vedtak:

Av | 21. desember 2018

(annonse)


Nye veinavn i Tranøy kommune

Tranøy kommunestyre har i sak 62/18 den 18.12-18 gjort flg vedtak:

Ringvegen endrer navn til Vasskråa
Hamnveien endrer navn til Bergnakken
Skoleveien endrer navn til Hans Kr. Eriksens vei
Larsebakken endrer navn til Utsikten

Kommunestyrets vedtak er gjort med hjemmel i lov om Stadnamn §5 og forskrift om Eiendomsregistrering§ 51
Navnevalget kan ikke påklages, jfr Stadnamnlova §10 (og §5 a-d).

Skrivemåten av stedsnavn kan, i hht Lov om Stadnavn §10, påklages av offentlig organ og lokal organsisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. Klagefrist er 3 uker.

Rådmannen