Daglige arkiver: 18. desember 2018

Kommunestyret: Pause no, dette e sagt sia forrige oppdatering:

Av | 18. desember 2018

Rune Eriksen: Mitt ståsted er kjent, – eg jobbe i oppdrettsnæringa. Veldig mykkje informasjon å sette seg inn i på kort varsel. Planen omhandler aller mest områder på land. Hvilke konsekvensa får arelaplanen i LNFR-områdene? Men viktig at det e våres plikt å tilrettelegge for næringsvirksomhet. Knut Johnsen: Ka som e rett og galt vedr… Les mer »

Arealplansaka: Dette e sagt hittil

Av | 18. desember 2018

Silje Grotle Nilssen: Økt oppdrettsaktivitet vil ha negativ påvirkning på heile miljøet. Minne på om at vi har verna områda like ved de foreslåtte oppdrettsområdan. Oppfordra til å sette på handbremsa når det gjaldt videre ekspansjon og derved større belastning på miljøet. Vi veit allereia nok om tildels store utslipp av mikroplast, kobberstoff, og andre… Les mer »

Kommunestyret i gang med «julemøtet»

Av | 18. desember 2018

På tradisjonsrike Vesterfjell Aktivitetssenter ønska en litt stemmelaus ordfører Jan Fr Jensen velkommen til det siste møtet i Tranøy kommunstyre iår. Sakslista e lang, men etter forslag fra ordfører blei det enstemmig vedtatt å ta saka om rullering av kommunens arealplan først. Saka har vore ute på høring, og det har ikkje mangla på innspill.… Les mer »