Arealplansaka: Dette e sagt hittil

Av | 18. desember 2018

Silje Grotle Nilssen:
Økt oppdrettsaktivitet vil ha negativ påvirkning på heile miljøet.
Minne på om at vi har verna områda like ved de foreslåtte oppdrettsområdan.
Oppfordra til å sette på handbremsa når det gjaldt videre ekspansjon og derved større belastning på miljøet.
Vi veit allereia nok om tildels store utslipp av mikroplast, kobberstoff, og andre stoffa som påvirke miljøet.

Herbjørg Valvåg:
Sia oppstart på 80-tallet tilført mykkje til lokalsamfunnet.
Men etter at større konsern har overtatt eierskap, har ting endra seg
– Nok e nok, sei folk i Sør-Tranøy.
Utredning av de foreslåtte områdan e mangelfull, vilkårlig og tilfeldig.
Lokale erfaringe og kunnskap e ikkje vektlagt.

Ho fremmet flg forslag:
– De to oppdrettsområdene tas ut av planen

Margaret Edvardsen:
På gruppemøte i Høyre, – va vi uenig.
Greit med arbeidsplassa, men her står så mykkje anna på spill.
Stonglandshalvøya har en flott skjærgård, og heile området brukes av fritidsfiskera, turistfiske og friluftsfolk.
Møte veldig folk på Sør-Senja på min jobb. Engasjementet har vore større enn ved kommunesammenslåinga.
Dermed stemme eg nei.

Birgit Andreassen:
Stongodden naturreservat og Lekangsøya verna på grunn av sin egenart.
De forslåtte områdan berøre lokale fiskeplasser.
Oppdrettsområdene blir til hinder i ferdselsleia for mindre fartøy.
Lemmingvær spesielt viktig vern av utsatte fugler. Økt aktivitet vil være negativt.
Førevar-prinsippet tillegges mindre vekt, da man mener at effekten av økt aktivitet er akseptabel.
Det er ikke avholdt folkemøter i kommunal regi i høringsprosessen. Derved er kommunal kunnskap ikke tatt inn i utredninga i saka.
Nok er nok.
Tranøy SP ønsker å bevare kystlandsskapet.
Tranøy SP er ikkje imot oppdrett, men konsekvensutredninga er mangelfull.

Gunnar Torgersen:
Vil også se på andre sider av arealplanen. Reindriftsnæringa har stoppa mang ei utvikling.
Forslaget om å ta ut oppdrettsområdan: Gode argumenta. Håper det kommer motsatte argumenter også.
Havbruksnæringa viktig matprodusent for verden.
Oppdretts på land er urealistisk.
Oppdrett skal vi øke, oppdrett skal øke.
Landbruk setter også spor.
Gikk kaldt nedover ryggen av planene om gigantisk mære ved Steinavær.
Fagmyndigheter har faktisk stor kunnskskap.
Tre hovedpunkter vedr nye oppdrettsområder:
– Er dette akseptable ulemper?
– Hva får vi igjen? Her er det mange usikkerheter. Kanskje ny drift driftes fra base i Harstad?
Dagens «lakseskatt» skal utredes. Vi får kanskje ikke lenger de lukrative laksekronene.
Eg ønske at vi tar ut de to områdene fra planen. Vi kan komme tilbake til dem senere.