Reisa over for NordNorsk Magasin?

Av | 28. november 2018

Nordnorsk Magasin: et avsluttende kapittel? -skriv redaktør Hilde Kat Eriksen.
Bildet: fra forsida til foreløpig siste utgave

– Nordnorsk Magasin nr. 4-2018 gikk ut til abonnentene den 27. november. Denne papirutgaven av Nordnorsk Magasin er trolig den siste som kommer ut, skriver Hilde Kat Eriksen i ei pressemelding.

– Økonomisk har det vært en spiral som har gått nedover gjennom mange år. For å få det til å gå rundt har vi strakt oss så langt som vi klarte – og litt til, skriv ho videre.

Ho Hilde trekke fram at ting har en begynnelse og en slutt, og meine at førti år e en bra innsats. Dersom mulig, så vil selskapet og nettstedet bli beholdt inntil videre.

Ho Hilde har et lite håp om at høstens søknads-arbeid skal falle heldig ut. Dersom det føre til betydelig økonomisk støtte for 2019, vurderes det å gi ut en årgang til, – to doble papirutgaver, en i juni, og en i november.

Nordnorsk Magasin blei etablert 1978 på Stonglandseidet som et magasin med formål å formidle kultur i Nord-Norge og på Nordkalotten. Det e også kjent som Nordkalottmagasinet.
Initiativtaker og første redaktør var Hans Kristian Eriksen. Redaktør fra 2005 har vore hans datter Hilde Katrine Eriksen.