Og så var det pensjonistforeninga…

Av | 26. februar 2024

Hei.
Vil du kunngjøre i Budstikka at dato for neste møte i Pensjonistforeningen blir fredag 8 mars d.å.
Til vanlig sted og vanlig tid. Alle er velkommen – gamle og nye medlemmer.
Rigmor Sellevoll

Dermed var det gjort!