Årsmøte i Stonglandet Kirkeforening

Av | 25. februar 2024

Ho Synnøve ber oss bekjentgjøre flg.:
Søndag 3.mars avholdes årsmøte i Stonglandet Kirkeforening i kirka rett etter gudstjensten.
Vanlige årsmøtesaker, og etterpå kaffe og kaker. Alle velkommen.