Det blei nr 11

Av | 3. januar 2024

Idag blei det i hht tradisjonen foretatt trekning av årets fenalår blant dem som har bidratt med en skjerv til Budstikka i løpet av 2023. Og det blei nr 11.
Vi skal varsle han Jostein på Joker om at han gjør gevinsten klar for avhenting.

1 Lasse M Olsen
2 Dag Å Hofsøy
3 Per H Hanssen
4 Arild L Strand
5 Sissel H Eriksen
6 NN
7 Hans J Pedersen
8 Peter Paulsen
9 Ketil E Sellevoll
10 Tore Knutsen
11 Toril A Larsen
12 Torill Gundersen
13 Inger M Mont
14 NN
15 Ståle Hansen
16 NN
17 NN
18 Guttorm Hansen
19 NN
20 Sør-Tranøy Pensjonistforening
21 Torill K Gundersen
22 NN
23 Kjell M Haug
24 Hedvig Rochmann
25 Jan H Eidissen
26 Roald J Arnesen
27 Eivind Christensen