Daglige arkiver: 31. januar 2024

Skolan stenges torsdag

Av | 31. januar 2024

Senja kommune skriv flg. (ordrett sitert): – På grunn av melding om ekstremvær utover dagen torsdag 1. februar, holdes Senjaskolene fysisk stengt, Skolene legger til rette for å ha et digitalt skoletilbud for elevene.