– Fine ord trygger ikke liv, rask hjelp gjør det

Av | 17. april 2023

Av Gunnar M Torgersen, Skrolsvik
Listekandidat, Senja Ap

 – UNN ønsker å endre ambulansetjenesten i Senja. Resultatet blir i så fall økt responstid for folk i Gryllefjord, Torsken, Skrolsvik, Stonglandseidet, Å, Rødsand, samt en rekke enda mindre plasser. Dette skaper stor utrygghet.

Jon Mathisen, klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk, UNN og Per-Øivind Sørgård, avdelingsleder i UNN sin ambulanseavdeling, forklarer i avisinnlegg 11 april hvor kompleks situasjonen er. Problemer med rekruttering, dårlige bygninger, dagens økonomiske situasjon og andre vansker står visst i kø for UNN sin ambulansetjeneste.

Men de skal ikke svikte oss: Det skal leveres forsvarlige og bærekraftige tjenester av høy kvalitet. Det handler ikke om økonomi, og ingen trenger å føle utrygghet.

Men jeg blir utrygg! Utrygg for mitt eget og mine naboers liv. Når ambulansetjenesten bevisst øker responstiden, setter den liv i fare. Sett fra UNN sitt perspektiv er det ikke mange livene, men for oss som bor i ytterkantene (noen få hundre) føles det sårt å bli ofret.

Og ja, det handler om økonomi! Jeg siterer herrene fra UNN: «Helse Nord har pålagt UNN å levere bærekraftige helsetjenester og tilpasse dette til dagens økonomiske situasjon.» Det betyr: Gjør det billig! Fine ord som bærekraft, forsvarlighet, dialog og kvalitet brukes for å berolige folket, og snakke bort det viktigste av alt: Responstid!

Responstid er en viktig, ofte avgjørende, livredder. Anbefalt responstid er 12 minutter i tettbygd strøk og 25 minutter i utkantstrøk. Disse to tallene skal alle ambulansetjenester strekke seg etter. Nå vil UNN øke responstiden i hjembygda mi fra 15 til 45 minutter på grunn av en «kompleks situasjon». Det er ikke greit! Det kan ikke forsvares med hverken økonomisk press eller rekrutteringsproblemer tjenesten måtte ha. Det er ikke bare å trykke på sentraliseringsknappen når verden føles vanskelig. Det må letes etter andre måter som kan tilfredsstille både UNN, ambulansearbeiderne og, ikke minst, folk i bygdene.

Nå skal det være dialog med Senja Kommune før det tas en endelig avgjørelse. Og så skal det vel styrebehandles i UNN og Helse Nord? Jeg håper samtalene med Senja Kommune kan bli et verksted for gode ideer og løsninger, og at UNN kommer til dialogen med mer enn èn mulig løsning for øyet.

Kommunen må i alle fall vokte seg for å bli en nyttig medskyldig i en overlagt ugjerning.