Mer enn 3000 graver kan bli sletta

Av | 30. desember 2022

Stonglandet gamle kirkegård. Her finns det mange ufesta graver. Ill.foto: Helge N N.

I følge Senja kirkelige fellesråd mangle over 6.000 av 15.000 grave i Senja kommune avtale om fester.
– En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven i hevd, sikrer gravminnet/ gravstøtten og betaler festeavgift når forfallsdato inntreffer. Dersom en grav mangler fester skal graven slettes, ifølge fellesrådet.
Av de festeløse gravene e rundt 2.000 over 80 år. Disse slettes normalt på bakgrunn av gravens alder.

Ei grav skal ha en fester, og fellesrådet gjør no et forsøk på å få dette til før en slette graver, vi sitere:
– For å unngå uheldige opplevelser for den/ de som føler at de har forhold til den avdøde, og kan tenke seg å være fester, legges listene over festerløse graver ut før en starter arbeidet med sletting og utkjøring av gravminner.
Sitat slutt.

Direkte til informasjon fra fellesrådet, se link nederst på flg. side:

https://www.senja.kirken.no/Vis/ArticleId/2141/Mer-enn-3000-graver-star-i-fare-for-a-bli-slettet

Direkte til oversikt over ufesta graver på Sør-Senja, last ned pdf-fil, og klikk på aktuell kirkegård.:

https://www.senja.kirken.no/Portals/0/Dokumenter/Gravplassene/Senja%20-%20manglende%20festere.pdf