Daglige arkiver: 30. desember 2022

Mer enn 3000 graver kan bli sletta

Av | 30. desember 2022

I følge Senja kirkelige fellesråd mangle over 6.000 av 15.000 grave i Senja kommune avtale om fester. – En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven i hevd, sikrer gravminnet/ gravstøtten og betaler festeavgift når forfallsdato inntreffer. Dersom en grav mangler fester skal graven slettes, ifølge fellesrådet. Av de festeløse… Les mer »