Stor heder og ære til han Osvald

Av | 20. desember 2022

Det nyutnevnte ærsmedlemmet omkransa av aktive husflidsdamer, – samt han Kjell. Sistnevnte e «kollega» i laget si snekkarbu.

Ved ei enkel tilstelning på Husflidsbua på Stonglandseidet igår blei han Osvald Iversen utnevnt som æresmedlem i Sør-Tranøy husflidslag.
Han har vore medlem av det aktive husflidslaget i 42 år, – heilt sia oppstarten.
Under kaffien etterpå, med krumkake og moltekrem, – spøkte han med at han fikk antagelig hedersbevisninga sia han va blitt så gammel. Men den 91 år gamle Stonglandsværingen e og har vore et særdels aktivt medlem i laget.
Det har alltid vore arbeid i tre som har vore hannes store interesse. Der har hans store talent resultert i utallige produkta og remedia. Sikkert til stor glede for seg sjøl, men og for mange andre og for aktiviteten i laget.

Etter overlevering av diplom og blomster, gikk praten laust rundt bordet. Den særdeles oppegåanes og humørfylte pensjonisten meinte at det einaste som plaga han litt va litt dårlig hørsel. For endel år tilbake hadde han spøkefullt søkt NAV om støtte til anskaffelse av et bukkehorn, – det eldste kjente hørselshjelpemidlet. Han hadde endå ikkje fått anna svar enn at saka var til utredning.

Ellers såg han fram til jula. Og mintes de einaste to åran han ikkje hadde tilbrakt jula heime i lag med familien. Det eine året ombord i et skip i Irskesjøen, – det andre året ombord i et delvis havaret frakteskip utfor Jæren.