Arbeidet med fiberkabel mot Hofsøya godt igang

Av | 25. august 2022

Før helga kom neste arbeidslag fra Linjeproffen as for å få på plass hovedkabelen for fiber fra Eidet til Hofsøya. En del stolpa må skiftes ut, og det e dem hold på med her i Halsbakken. Denne stolpen va dem heldig med, dem nådde den med kranbil fra vegen.

For nokken vekke sia va et arbeidslag på strøket og rydda skog i ledningstraséen.