Museumssesongen e starta

Av | 30. juni 2022

Jannie Solset ønsker nok en gang velkommen til muséene på Sør-Senja

Pressemelding ifrå han Truls i Midt-Troms Museum:
– Nå er sommersesongen startet i Midt-Troms Museum. I år som tidligere holder de mange ulike museumsanleggene åpne på ulike dager gjennom hele uka. På Sør-Senja er vi så heldige at vi har vår sommerguide Jannie Solset på plass, som har holdt museumsanleggene åpne gjennom mange somre. Hun skal holde åpent på Hofsøya Bygdemuseum på Stonglandet, Kveitmuseet i Skrolsvik og gammene i Kaperdalen.

Et nytt innslag i år er at vi har åpnet en sommerutstilling i Hofsøya i samarbeid med historielaget som viser et utvalg av malerier fra den lokale kunstmaleren Peder Eliassen fra Stonglandet. Han var en kjent bildekunstner på Sør-Senja i sin tid, og malte i overkant av 500 malerier. Vi har fått låne bilder av velvillige eiere, og kan vise 30 stykker i Borterstua i Hofsøya.

I tillegg til guiding i museets utstillinger, vil det også være salg av kaffe, saft og vafler.
Frem til 14. august holder Hofsøya Bygdemuseum åpent på mandagene, Kveitmuseet i Skrolsvik på tirsdager og fredager, og gammene i Kaperdalen hver torsdag.

Det er et mangfoldig kulturelt landskap som de besøkende kan samle inntrykk fra: Fra livet i og på Andfjorden (Kveitmuseet), fiskerbondens arbeid på land (Hofsøya Bygdemuseum) og en levemåte basert på jordbruk, sesongfiske og utnytting av skog, elv, fjell og vann (Kaperdalen).

Vi avslutter museumssesongen med en museumsdag i Kaperdalen lørdag 13. august. Mer detaljert program for det som skjer denne dagen vil komme litt senere ut på sommeren.

Det skal naturligvis ikke være dyrt å besøke museet. Barn går alltid gratis og voksne betaler en beskjeden inngangsbillet på sytti kroner.