Vil endre hytte- og fritidsrenovasjonen

Av | 29. april 2022

Kart med ny løsning og pappkonteinere (original: Senja kommune)

Kommunen har i samarbeid med Senja Avfall jobba med forbedring av renovasjonsordninga for hytte- og fritidsrenovasjon. Utvalg for samfunnsutvikling hadde igår møte i Kommunestyresalen i Gryllefjord.
Der foreslo rådmannen at det innføres såkalt molok-løsning for hytte- og fritidsrenovasjon i Senja kommune i løpet av 2022. Protokoll fra møtet foreligg ikkje enda, men vi formode at forslaget gikk gjennom.

Den nye ordninga består bl.a. i at eksisterende stålcontainere og hyttesekk-løsning blir bytta ut med nedgravde containere av typen molok, med standard innkastluke som vil hindre at det kjem større gjenstanda enn vanlige avfallsposa i containerne. En del containere vil bli fjerna, og andre vil bli flytta til bedre egnet plass.
Foreløpige beregninge tilsei litt lågre gebyra, skriv rådmannen.
Det skal i tillegg finnes løsninge for plassa der det e stor tur- og fritidsaktvitet.

Denne type avfallsproblem kan neppe endres med kommunalt vedtak, eller ved små hull i en molok. Dessverre.

Lure du på molok e for nokka, kan du finne det ut her.

Dagens plasseringe av konteinera og diverse