Stor interesse for foredrag om pomorhandelen

Av | 3. april 2022

Russisk pomormannskap hos fotograf i Norge

I disse dager kan det være ekstra interessant å få ei innføring i den tre hundre år lange tradisjonen med pomorhandel i Nord-Norge. Fiskerbønder rundt Kvitsjøen i Russland kom til Norge med hovedsaklig korn, men og alt fra bjørkenever og tjære til porselen. I bytte tok dem med seg heim hovedsaklig fisk.
I regi av Folkeakademiet i Tranøy holdt forfatter Caroline Serck-Hanssen et timelangt foredrag i kveld på «Våres Kafe» om denne viktige perioden, – som tok slutt rundt 1917.
Oppmøtet var meget godt, og de frammøtte var svært fornøyd med seansen.