Det e mottatt bud på Senjehesten

Av | 27. desember 2021

I haust blei den 161 mål store eiendommen som utgjør det meste av tidligare Skrolsvik kystfort sørst på Senja lagt ut på tvangssalg. Salgstaksten var på 3,5 million krone.

I følge avisa Nordlys e det første budet no mottatt, og det ligg på 3 million krone.
Utbygginga av kystfortet starta i 1941, og innehold i dag bl.a. bunkera og forsvarsanlegg i tillegg til anna bygningsmasse på godt over 3000 kvadratmeter. Den må nok betegnes som tildels sterkt forfalt.
Senjehesten blei kjøpte fra daværende Tranøy kommune i 1997 av firmaet Peol AS, og har vore tidvis i drift som turistanlegg og asylmottak. Sistnevnte sterkt i fokus i et TV-program i serien Brennpunkt.

I følge Nordlys vise fjorårets offisielle regnskap for Peol AS et underskudd på over 1,1 millioner kroner samt negativ egenkapital.

Forsvaret etterlot en stor bygningsmasse på området. Den e prega av vér og vind og mangel på vedlikehold. Foto: Midt-Troms Eiendom AS/Finn.no