35 persona smitta, – fire skola involvert

Av | 3. desember 2021

Idag hadde Senja kommune pressekonferanse om den økte smittesituasjonen. Vi va invitert, – litt langt å kjøre dit, vi tillate oss å hente flg fra avisa Nordlys:

35 denne uka testet postivt på hurtigtester covid-19.

Smitte ved Senjahopen og Finnsnes barneskole. Det pågår massetesting.
En ansatt ved Rossfjord skole har testet positivt gjennom en hurtigtest.
Ved Silsand barneskole har en elev testet positivt.

Det er en overvekt av uvaksinerte blant de smittede i kommunen

Kommunen forventer at det vil komme flere smittede, sier ordfører Eliseussen.