Covid-situasjonen: Pressemelding fra Senja kommune

Av | 1. desember 2021

– I uke 47 hadde Senja kommune 6 personer som fikk bekreftet smittet med covid-19. Det er en reduksjon i antall sammenlignet med ukene før. Dette kan være et resultat av smittereduserende tiltak i regionen, men det er usikre tall og tallene kan variere naturlig fra uke til uke. I denne uken ser vi at vi allerede har flere smittede enn hele forrige uke. Den nye virusvarianten, Omicron, er også et usikkerhetsmoment som gjør prognosene fremover vanskelig å forutse.

Det betyr at vi fremdeles må være forberedt på økende smitte og gjøre det vi kan for å begrense dette frem mot jul. Slik kan vi få en best mulig høytid for så mange som mulig.

I pressekonferansen i går ble det lagt frem nye nasjonale tiltak og råd/anbefalinger for å oppå kontroll med covid-19 smitten.

  • Innstramminger i TISK strategi:

-Voksne husstandsmedlemmer (eller tilsvarende) til covid-19 smittet settes i karantene inntil svar på første test foreligger. Dette er uavhengig av vaksinasjonsstatus.

-Fullvaksinerte hustandsmedlemmer (eller tilsvarende) må teste seg igjen på dag 7 for å unngå videre karantene.

-Uvaksinerte voksne husstandsmedlemmer (eller tilsvarende) har fremdeles en plikt til å teste seg i 7 dager etter siste eksponering. Uvaksinerte og delvaksinerte barn anbefales å følge samme testregime.

  • Isolasjonstiden settes til 5 døgn uavhengig av vaksinasjonsstatus.
  • Nasjonale råd og anbefalinger:

-Det anbefales bruk av munnbind i kontakt med helse og omsorgstjenesten

-Det anbefales bruk av munnbind på offentlige steder (kollektivtrafikk, kjøpesentre, møteplasser, butikker osv) der man ikke kan overholde 1 m avstand.

-Bruk av hjemmekontor der det er høyt smittetrykk. Dette vil vurderes fortløpende lokalt. Per nå er det ikke aktuelt i Senja kommune.

-jevnlig testing i skoler ved smitte blant barn og unge.

Senja kommune har allerede innført lokale anbefalinger som er likelydende med de nasjonale anbefalingene. Vi har innført bruk av munnbind i helse og omsorgstjenesten og anbefalt dette brukt på offentlige steder. Vi ber nå om at befolkningen følger de nasjonale og lokale anbefalingene for å bidra til å redusere smittespredningen.

Vaksiner skal være godt tilgjengelig fremover. Både for de som ønsker å ta 1 og 2 dose i tillegg til de som skal ha oppfriskningsdose (3 dose).

Vi presiserer allikevel at det viktigste tiltaket er å holde seg hjemme når man er syk, samt at man har lav terskel for å teste seg.

Senja kommune ønsker alle en smittefri og fin adventstid.