Årboka kjem de siste dagan i november

Av | 16. november 2021

Omslaget til årets Årbok. Forsidebilde: Dag A Larsen

Melding:
Dersom alt går etter planen, e årets Årbok for Senja på plass her de aller siste dagan av november.
Årgang nr 50 har svært variert innhold, og vil være å finne på de vanlige utsalgsplassan rundt månedsskiftet.