Rådmannen vil avslå sju av ni søknada om torskeoppdrett rundt Senja

Av | 10. november 2021

Ill.: Senja kommune, – redigert

– Etter en storm av negative høringsuttalelser innstiller rådmannen på at kun to søknader om torskeoppdrett i Senja kommune blir innvilget, skriv avisa Nordlys no i kveld.
I rådmannens forslag står flg.:
-De 49 høringsuttalelsene viser at det er stor motstand mot å gi dispensasjon fra kystsoneplanen til nye torskeoppdrettslokaliteter fra både regionale og statlige sektormyndigheter, andre eksterne interessegrupper, som Visit Senja Region og berørte naboer/grunneiere. Det har vært og er et svært stort engasjement i saken. Noe som er bra for lokaldemokratiet. Lokalbefolkningen har gitt en klar beskjed om at det ikke skal gis dispensasjon fra kystplan til torskeoppdrett i det omfang som det er søkt om.

Det var ordførarn som under behandlinga av kystplanen overraskanes for mange fikk kommunestyret med seg på et tillegg der han oppfordre oppdrettsaktøra til å søke dispensasjon fra nettopp den planen man holdt på vedta.

Rådmannen innstille på at flg. skal få avslag:
Halsvær i Eidepollen (Norcod)
Vassvika i Tranøyfjorden (Norcod)
Vassulneset i Solbergfjorden (Kime Akva)
Storskjæret i Malangen (Norcod)
Tennskjær i Malangen (Norcod)
Hamnevika Øst (Wilsgård Torsk)
Hamnevika Vest (Wilsgård Torsk)

De einaste som rådmannen vil sei ja til, e lokaliteten Indre Jøvik i Bergsfjorden som Wilsgård Torsk har søkt om, og Årnesgrunnen ytterst i Gisundet som Kime Akva har søkt om.

Etter at det først va vedtatt at dispenssjonssøknadan skulle avgøres i Utvalg for samfunnsutvikling, vedtok kommunestyret på siste møte at dem skulle avgøre saka.
Dersom rådmannens innstilling følges, e det ei total avvising av Norcod sin offensiv.
Om det vil påvirke aksjekursen på det midtnorske selskapet, vites ikkje.