Folkemøta om oppdrettsdispensasjona

Av | 31. august 2021

Oppdrettslokaliteta i Solberg-, Tranøy- og Vågsfjorden. De tre røde stjernen representere søknada om torskeoppdrett. De røde runde e eksisteranes anlegg for laks. Kartgrunnlag: Fiskeridirektoratet.

Da kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel for kysten 11. mars iår, oppfordra dem samtidig aktøra innen torskeoppdrett å levere inn sine dispensasjonssøknada på de plassan dem ønska å etablere seg.
Ni søknada kom kjapt inn, dem e no ute på høring, med merknad og høringsfrist 14. september.

Ønsket om ytterligere områda til oppdrett i området har ført til endel reaksjona.
Skatvik bygdelag tar opp saka lørdag 4 september kl 17.00 på Skatvik bygdehus under tittelen «- HVEM SKAL EIE FISKEPLASSEN VÅR?»

Bygdelaget Ny Dag skal ha medlemsmøte dagen etter, 5. september, – med formål å sende en høringsuttalelse til kommunen.