Daglige arkiver: 25. august 2021

Ba om dispensasjonssøknada fra egen kystsoneplan

Av | 25. august 2021

Senja kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel for kysten 11. mars iår. I samme møte oppmuntra kommunestyret etter forslag fra ordførarn å ønske dispensasjonsøknada fra planen velkommen. Sitat: -«På grunn av manglende søkelys på lokaliteter for oppdrett av nye marine arter i planprosessen vil kommunen være positiv til å behandle dispensasjonssaker for slike lokaliteter forutsatt at de… Les mer »