Ba om dispensasjonssøknada fra egen kystsoneplan

Av | 25. august 2021

Senja kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel for kysten 11. mars iår. I samme møte oppmuntra kommunestyret etter forslag fra ordførarn å ønske dispensasjonsøknada fra planen velkommen.
Sitat:
-«På grunn av manglende søkelys på lokaliteter for oppdrett av nye marine arter i planprosessen vil kommunen være positiv til å behandle dispensasjonssaker for slike lokaliteter forutsatt at de fremmes innen 1. mai 2021».

Senja kommune har mottatt 9 dispensasjonssøknader til nye torskeoppdrettslokaliteta:

Årnesgrunnen
Vassulneset
Storskjæret
Tennskjær
Vassvika
Halsvær
Hamnevika Vest
Hamnevika Øst
Indre Jøvik

Bak søknadan står Wilsgård Torsk, samt Norcod as. Førstnevnte e senjabasert, – sistnevnte har utspring i Midt-Norge og e børsnotert.

Søknadan har ført til lokalt engasjement. Bl.a. skal Bygdelaget Ny Dag ha medlemsmøte 5. september med formål å sende en høringsuttalelse til kommunen.