Avviser miljøfare for landgangsfartøy

Av | 19. august 2021

Dag Olsen i Peol AS meine båten ligg på et område regulert som båthavn både i sjø og på land, at dem ikkje eie båten, og at den e forsvarlig avlåst. Foto:privat

Senja kommune har henvendt seg til Peol AS, eieran i Senjehesten, med spørsmål om et landgangsfartøy som har stått i fjæra der nokken år representere et miljøproblem.

Dag Olsen i Peol as opplyse i sitt svar at selskapet har leid ut plassen fartøyet ligg på til eier IOR Shipping OU. Han svare videre at fartøyet utgjør ingen miljøfare, da det ikke kan lekke hverken olje eller andre skadelige stoffa fra fartøyet. Fortsatt i følge han e fartøyet ikkje kassert, og ligg på et område som e regulert til båthavn både i sjø og land.

– At noen synes at fartøyet er stygt kan vel det neppe anses for å vere ulovlig, skriv Olsen, og legg til at fartøyet er forsvarlig låst, og at det føres tilsyn med det.

En tanke om “Avviser miljøfare for landgangsfartøy

  1. Gunnar+Torgersen

    Ser ikkje ut som døra på styrbordsida e låst…

Det er stengt for kommentarer.