Onsdag: Nytt tilfelle av covid-19 påvist i Senja kommune

Av | 30. juni 2021

PM fra kommunen: 

Senja kommune har onsdag 30. juni 2021 fått et nytt bekreftet tilfelle av covid-19. Tilfellet knyttes til et av smittetilfellene i helgen. Tre nærkontakter er satt i karantene som følge av dette tilfellet og smittesporing pågår fortsatt.

Tester ansatte i barnehageavdeling
En nærkontaktene som nå er satt i karantene går i Silsand barnehage. Etter råd fra Folkehelseinstituttet testes nå de ansatte i avdelingen barnet går, og foresatte er informert.

Når det gjelder de to smittetilfellene i helgen ble TISK-strategien fulgt, og nærkontakter 48 timer i forkant av positiv test ble sporet. Personene hadde ingen nærkontakter i dette tidsrommet. Dette nye tilfellet viser at man kan være smittet og smitteførende selv kort tid etter kontakt med annen smittet. Det er derfor grunn til å være ekstra påpasselig og ha lav terskel for testing ved symptomer eller mistanke om kontakt med smittet.

Senja har nå tre personer med bekreftet smitte i kommunen.

Last ned smittesporingsapp
Vi minner også om hvor viktig det er å huske på avstand, ha lav terskel for testing ved luftveissymptomer eller eksponering for smitte, og å holde seg hjemme mens man venter på prøvesvar.

Senja kommune oppfordrer flest mulig til å laste ned smittesporingsappen. Smittesporingsappen letter sporingsarbeidet og kan gi deg beskjed hvis du har vært i nærheten av noen andre som får påvist smitte.