170.000 kr til sang og musikk

Av | 31. mai 2021

Utvalg for oppvekst og kultur i Senja kommune skal i sitt møte 2. juni fordele kulturmidla for sang, musikk, dans og kunstuttrykk.

Rådmannen legg fram flg forslag til fordeling, basert på innkomne søknada:

Nr

Søker

Medl u/19 år

Medl o/19 år

Innstilling

1

Gibostad musikkforening

7

7

16500

2

Blandakoret Steinrøysa

0

19

10900

3

Finnsnes skolemusikkorps

15

10

20000

4

Finnsnes Kantori

1

9

10300

5

Seniorkoret

0

29

11900

6

Finnsnes korforening

0

30

12000

7

Rossfjord blandakor

0

12

10200

8

Gisund leikaring

0

24

6400

9

Kor flott

0

28

11800

10

Gisundkoret

0

20

11000

11

Senja swingklubb

0

42

8200

12

Viseklubben Geiga

12

17

10500

13

Vokal Senja

0

39

12900

14

Senja kulturråd

0

0

12000

15

Senja trekkspillklubb

0

14

5400

Til fordeling

170 000

Rådmannen si vurdering ( iflg saksdokumentet):

Det frivillige kulturlivet i Senja kommune er variert og omfattende.
Rådmannen mener at alle søknader er berettiget støtte jamfør retningslinjene

Saksopplysninger (fortsatt i iflg saksdokumentet):
Tilskuddsordningen kulturmidler 2021 ble utlyst med frist 01.april 2021. Ved fristens utløp var det kommet inn 15 godkjente søknader innenfor kategorien «sang, musikk, dans og kunstuttrykk». Også i år ble det gitt godkjenning for ettersending av årsmøtepapirer på grunn av covid-19 pandemien og utfordringer rundt gjennomføring av årsmøter.

Innenfor tilskuddsordningen kulturmidler i Senja kommune finnes det i dag 10 kategorier å søke på. Noen av kategoriene er øremerket idrett, mens andre er tilskudd for barn og unge, det er avsatt midler til drift samfunnshus, tilskudd til øvrige foreninger, samt sang, musikk, dans og kunstuttrykk. I de tilfeller hvor søknader er kommet i feil kategori, blir de automatisk flyttet til hvor de hører hjemme og er søknadsberettiget i forhold til retningslinjene. Mangelfulle søknader blir avvist.

Følgende modell er benyttet i fordelingen:

Fast sum korps

12000

Fast sum kor

9000

fast sum andre grupper

4000

Sum per person o/18 år

100

Sum per person u/18 år

400