Daglige arkiver: 31. mai 2021

170.000 kr til sang og musikk

Av | 31. mai 2021

Utvalg for oppvekst og kultur i Senja kommune skal i sitt møte 2. juni fordele kulturmidla for sang, musikk, dans og kunstuttrykk. Rådmannen legg fram flg forslag til fordeling, basert på innkomne søknada: Nr Søker Medl u/19 år Medl o/19 år Innstilling 1 Gibostad musikkforening 7 7 16500 2 Blandakoret Steinrøysa 0 19 10900 3… Les mer »