Utvalg for samfunnsutvikling sendte veisaka tilbake til administrasjonen

Av | 10. mai 2021

Arkivbilde: Kommunal vei

På møtet 6. mai blei den før omtalte saka om «nedgradering» av kommunale veia behandla, etter at den blei utsatt på forrige møte.
Slik gikk det, og vi klippe rett ut fra møteprotokollen:

– Fred Inge Fredriksen redegjorde for planen. Det ble gjort endel redaksjonelle endringer i løpet av møtet.
UFS bestiller en oversikt fra administrasjonen
– over standarden på veiene, hvor mange husstander skal det være før kommunen kan klassifisere ned?
– er det mulig å få besparelse, hva er besparelsen på 50 meter vei, 100 meter, 200 meter?
– Er det mulig å legge på eiendomsskatten for de eiendommer som er ved en vei som brøytes i dag, er det mulig å lovlig med denne type skattelegging?
– det må lages en oversikt over områder for almen interesse, likebehandling og kriterier her
– Det utarbeides et regneark hvor det blir synliggjort hvilke veier som er «ute «og » inne» ved de ulike utredningene av veier.
– Det legges fram tall for sammenligning ved brøyting og vedlikehold i egenregi opp mot kjøp av tjenestene.
– det må lages en oversikt over veier som betjener ikke folkeregistrerte boenheter, antall meter hver husstand utgjør
Vedtak
Saka sendes tilbake til administrasjonen som utreder forslag som er fremkommet i møte. Saka legges fram på neste møte i UFS.