Fibernettet i gamle Tranøy offisielt overlevert idag

Av | 29. april 2021

Et litt kjedelig koronaoppstilt bilde av sentrale persona under overleveringa i dag. Fra v. «gammelordførar» Jan Fredrik Jensen, Rune Myrland, Telenor, Siri Løvlund og Georg Omsted fra Nordix Data, og tilslutt ordfører i Senja Tom Rune Eliseussen.

Ved en god boknafisklunsj på Senja Fjordhotell blei fibernettet til Telenor på Sør-Senja offisielt overlevert i dag. Avtalen blei signert 6. desember 2019, men utbygginga tok litt lengre tid enn beregna. Nokka som covid-restriksjona får ta mykkje av skylda for.
– Telenor har investert 11,2 mill kroner i utbygging. En god del e finanisert med tilknytningsavgift og offentlige bevilgninger, men vi regne med 10-12 år før anlegget går med overskudd, opplyste prosjektleder i Telenor Fiber Rune Myrland.
Såvel «gammelordførar» Jan Fr Jensen som dagens ordfører Tom-Rune Eliseussen takka Telenor og egne ansatte for innsatsen. Og Tom-Rune antyda at man jobbe for å muligens få på plass ei fiberutbygging mot Hofsøya.
Nordix data har stått for sjølve bygginga, og Georg Omsted i firmaet kunne opplyse om at det e satt av nok tilknytningspunkt på strategiske plassa for å kunne ta imot etternølera som kunda. Dem får riktignok ei billigar tiknytningsavgift, men totalsummen første året blir det samme som dem som blei med fra starten.