Daglige arkiver: 16. april 2021

Inviterer til digitalt folkemøte om planer for natur, kulturminner, friluftsliv, idrett og kultur

Av | 16. april 2021

Vi legg denne meldinga ut i sin heilheit: Folkemøte Senja kommune – informasjon om planer for natur, kulturminner, friluftsliv, idrett og kultur Kommunen inviterer til innspill om natur, kulturminner og friluftsliv Senja kommune har varslet planoppstart for følgende planer: – Kommunedelplan for naturmangfold – Kulturminneplan – Plan for friluftslivets ferdselsårer – Plan for idrett, friluftsliv… Les mer »