Inviterer til digitalt folkemøte om planer for natur, kulturminner, friluftsliv, idrett og kultur

Av | 16. april 2021

Vi legg denne meldinga ut i sin heilheit:

Folkemøte Senja kommune – informasjon om planer for natur, kulturminner, friluftsliv, idrett og kultur
Kommunen inviterer til innspill om natur, kulturminner og friluftsliv

Senja kommune har varslet planoppstart for følgende planer:
– Kommunedelplan for naturmangfold
– Kulturminneplan
– Plan for friluftslivets ferdselsårer
– Plan for idrett, friluftsliv og kultur

Samtidig skal kartlegging av viktige friluftslivsområder revideres.

Kommunen ønsker innspill til alle disse planene og hjelp til å registrere lokaliteter i ulike databaser. Kommunen inviterer derfor til digitalt folkemøte
onsdag 21. april 2021 18.00–19.30 (1 timer 30 minutter)
for å informere mer om planene og hvordan man kan gi innspill.

Du deltar med å klikke på denne lenken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjViZjNiYTItZWUyZS00Mzc5LTkyMWItMDdhZjY3ZmY3MDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c872fec-a78a-426f-83a8-068df24aee04%22%2c%22Oid%22%3a%22d4be5de6-8243-405e-8327-6ee20df2834f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a