Fleire kommunale veia kan bli lagt ned

Av | 24. april 2021

Illustrasjonsfoto: Eksempel på kommunal vei. Bildet tatt i vår

På møte i Utvalg for samfunnsutvikling i Senja kommune 29. april skal «Veiplan 2021-2025» behandles.
Der kan det bli aktuelt å foreslå nedleggelse av fleire kommunale veia.

Kriterium for nedleggelse av kommunal veia e bl.a.:
-Kommunen KAN vurdere å legge ned kommunal drift av adkomstveier der det ikke er i offentlighetens interesse at veien er åpen for allmenn ferdsel. Slike veier er:

 1. Vei som betjener et befolkningsgrunnlag på 7 eller færre helårs boenheter og som ikke betjener offentlige anlegg og bygninger eller andre områder av allmenn interesse.
 2. Adkomstvei til et enkeltstående industribygg, gårdsbruk, eller annen privat næringsvirksomhet
 3. Vei som benyttes primært til landbruksformål
 4. Der befolkningsgrunnlaget er 8 eller flere bebodde helårs boenheter der lengde på veg i meter fordelt på antall husstander og virksomheter er mindre en 50 m.

I saksutgreiinga har Fred-Inge Fredriksen i administrativ enhet «Infrastruktur» flg eksempel:
Eksempel 300 m vei : 9 enheter = 33 (< 50, kan legges ned)
Eksempel 700 m vei : 9 enheter = 78 (> 50, bør ikke legges ned)

Liste over veia som kan vurderes omklassifisert til private veia:
(Det må fattes enkeltvedtak for hver enkelt veistrekning, hver enkelt oppsitter og grunneier må høres og få anledning å uttale seg . Vi kopiere fra sakspapiran:)
– Følgende veistrekninger kan vurderes nedlagt som kommunal vei i perioden 2021 til 2025.
Listen inneholder ca. 40 km vei som har et potensiale til en besparelse på ca. 3 million kr pr år i brøytekostnader.
Det vil være ytterligere besparelser knyttet til sommervedlikehold som ikke er klarlagt.
Det fins også flere stikkveier inn til enkelte hus som kommunen har vedlikeholdt men som kan omklassifiseres fra vei
til felles adkomst gjennom kommunalt vedtak og/eller regulering. Kriteriene tilsier at langt flere veier kan nedklassifiseres med bakgrunn i lengde vei pr husstand.
(Klikk for å se lista over de aktuelle veian)

Veistrekning Lengde Hensyn å ta
Høyryggen 190 15,8 m pr husstand
Ballesvik kirkegård til Ballesvik 59 600m Avtale inngått i forb. med kirkegård, muntlig??
Øvre Ferånna 350 m 6 boenheter med 15 bosatte
Torsken havprodukter 75 m Adkomst til fiskeribedrift
Hamn i Senja 200 m Kommunen eier vei ned til broa ca 150m resten er næringseiendom. På den kommunale veien er det en boenheter På næringseiendommen er det registrert 10 boenheter
Trollveien 405 m 2 boenheter med 3 bosatte Vei til kommunalt vannverk i tilknytting til veien.
Straumsnes 1490 m Ingen bosatte det er registrert 3 boenheter
Øvre Botn 330 m 6 boenheter med 8 bosatte
Eilif Larsens vei 480 m 5 boenheter med 13 bosatte
Vei til molo Grunnfarnes 300 m Privat? flytebryggeanlegg. Fiskemottak. Almeningskai som ikke er i bruk Kommunal avløpspumpestasjon
Vei til boligfelt i Sifjord 155 m 4 boenheter med 24 bosatte
Innergården 390 m 4 boenheter med 6 bosatte i starten av veien
Langsletta 305 m 5 boenheter med 12 bosatte
Øvergården 335 m 4 boenheter med 8 bosatte
Langsletta – molo 290 m Ingen boenheter
Bøvær 100 m Kommunen eier 150 m vei til snuplass videre derfra går det privat vei til Kråkeslåttet hvor det er en bosatt
Arm til Jorda ( Steinfjord) 450m To boenheter med en bosatt
Mefjordbotn 950 m To boenheter med 0 bosatte. Nødhavn.
Grashopen 50 m Kun to fritidsboliger
Ørnfjordbotn 640 m Nødhavn Landbase
Blomdalen 225 m 8 boenheter gir 28 m vei pr boenhet
Hundbergnes 500 m 2 boenheter med 5 bosatte
Lysnesodden 200 m 2 boenheter med 0 bosatte Næring
Finnjordelv 840 m 4 boenheter med 6 bosatte
Skarsvåg 970 m 6 boenheter med 12 bosatte ( to veier )
Bukkemoveien til kraftstasjon 880 m kraftstasjon
Skognesholmen 900 m 1 boenheter med 2 bosatte
Øveråsen 900 m 2 boenheter med 6 bosatte
Elvestadveien 1500 m 4 boenheter med 5 bosatte
Sortebekken 300 m Ingen boenheter Privat småbåthamn
Fergeveien fra Forraveien 110 m 2 boenheter med 5 bosatte helt i starten av strekningen
Forrastubben 140 m 7 boenheter med 9 bosatte
Troms kraft 225 m Vei ned til næringsområde (må omreguleres)
Landveien 500 m 1 boenhet med 1 bosatt
Solbergveien 1720 m 6 boenheter med 7 bosatte
Fagerbakken 390 m Kommunalt kloakkrenseanlegg 3 boenheter med 6 bosatte
Moåsen 290 m 6 boenheter med 17 bosatte kommunalt boligfelt VA langs veien
Støstad 530 m 2 boenheter med 7 bosatte brukt i forbindelse med skiløype som har startpunkt på Støstad
Hamna 505 m 7 boenheter med 18 bosatte
Rubbestad 710 m Næringsområde hvor kommunen har solgt eiendommen med unntak av veigrunnen . Privat småbåthamn. Må omreguleres
Vassveien 250 m 4 boenheter med 5 bosatte Kommunalt vannrenseanlegg
Hans Kr Eriksens vei 865m 6 boenheter med 9 bosatte Vei til skole
Pegasusveien 250 m 25 m pr husstand
Valvågveien 230-238 250 3 boenheter med 4 bosatte
Valvågveien 411 210 5 boenheter med 4 bosatte
Lekangveien 1600 7 boenheter med 6 bosatte
Raveien 985 m 7 boenheter med 2 bosatte
Østre Å 170 m 5 boenheter med 5 bosatte
Nymoen 620 m 4 boenheter med 6 bosatte
Fagervikveien 160 m 5 boenheter med 8 bosatte kommunalt boligfelt med VA i vei
Butikkveien 385 m 5 boenheter med 8 bosatte
Elveveien 350 m 7 boenheter med 16 bosatte (del av veien må omreguleres)
Senjahesten 150 m Vei ned til privat næringseiendom pluss kommunal eiendom
Bergnakken 150 m Vei til privat næringseiendom ( tidligere lakseslakteri)
Deler av Sjursvikveien 3900 m Fra almenningskai til Sjursvik bor det en mann
Bonjordsvingen 200 15,4 m vei pr husstand
Bjorelvnes veien 5 100 m 3 boenheter med 2 bosatte
Sollidalen 858 250 m 3 boenheter med 5 bosatte
Kårvikveien 310 390 m 1boenhet med 0 bosatte Stella polaris
Rødbergshamn 790 2 boenheter med 4 bosatte
Holmemoveien ved Vassenden 560 m Snarvei over Tårnelva Bru
Stenget 480 m 3 boenheter 48? bosatte deler av veien er privat
Storvikbakken 210 m 21 m vei pr hustand ikke utbyd i henhold til regulering
Botnhågen arm til Bil i Nor 300 m Bil i Nord
Tverrveien 130 m 13 m pr husstand
Bjønnliveien 280 m 17,5 m pr husstand
Skogstadlia 400 m 7 boenheter med 18 bosatte

10 tanker om “Fleire kommunale veia kan bli lagt ned

 1. Jan olsen

  Dersom Sjursvikveien blir nedlagt som kommunal veg, vil det ikke bare få konsikvenser for de som er etablert langs veien. Veien har stor betydning for offentligheten, da den er mye brukt av folk fra fjern og nær samt turister fra inn og utland tross dårlig vegstandar. Og ikke minst topptur til Sjursviktinde som bidrar til god folkehelse. Fra Finnjord til Sjursvik er det 32 hus og hytter med over 100 brukere. Det er investert mange milioner av kroner i nybygg og renovering av bygninger, med bakgrunn i att det var kommunal vei som ga trygghet. Håper vi slipper å døpe om utvalget til samfunnsavikling.

 2. Jan Olsen

  Nedleggelse av Sjursvikveie som kommunal vei er en tragedie for de so har invistert milioner av kroner i nybygg og rehabilitering av hus og hytter langs veien, med hvisshet om att det var en kommunal vei. Fra Finnjord til Sjursvik er det 32 hus og hyttrt, med over 100 brukere. Vi som har hus og hyttrt l Sjursvik er over mange år blitt trakasert av tidligere Tranøy kommune og videreført i Senja kommune da veien fra snuplassen på Sæther til Sjursvik ikke ikke har hvert brøytet eller sommervedlikeholt. Det har ikke hvert noe politisk vedtak att de 1300 meterene ikke skulle vedlikeholdes . Det er kun han som er saksbehandler for nedleggelse av kommunale veier i Senja kommune som har iverksatt det. Bygda Sjursvih har over 30 brukere

 3. Solvar Nordheim

  Det skulle bli bedre tjenester etter at vi fikk opprettet Senja Kommune – men det er vel ikke det vi ser i praksis? De må ha tak i mer penger for å få det til å gå rundt i en overadministrert kommune. Og når de snakker om ta ned antall ansatte tar de fra sistelinja (Lærere, sykehjemsansatte osv) slik at ledere i MANGE nivå spares. I tillegg til topplønn. Ja – det er og blir dyrt!
  Samtidig som de planlegge å pålegge distriktene til å betale bompenger for å nå en annen forretning enn kolonial – så flytter de over kostnadene for veiene også til distrikte.
  Politikere i Senja – ikke dum dere ut!

 4. Oddmund Isaksen

  Tranøy kommune satte opp ei felle, som de nåværende eierne av fritidshus og hytter, i Senja kommune, gikk rett i.
  Tomter ble solgt, fritidshus ble overdratt til nye eiere, nye hytter bygget og…så kunne fella klappe igjen. Med et smell!
  Skatter og avgifter kan innkasseres hos den enkelte uten at kommunen behøver å bidra med noe som helst. Ingenting faktisk!! Arkitekten for denne måten å flå sine fritidsbesøkende burde nesten ha vært geniforklart

 5. Finn Andor Isaksen

  Om dettan gjønnaføres, så fløtta æ tel Sørreisa kommune å då bi huset mett te salgs i Vasskråa 39.

 6. Edin-Arne Olsen

  I dag snakkes det mye om å rekkrutere og holde på spesiellt unge folk. Dette er vel å gå motsatt vei. Det er umulig å forstå politikernes tanke bak dette. Hva med syketransport for de som blir utestengt av Senja Kommune. Forslaget har et latterlig preg over seg. Det blir særlig latterlig når ordfører i dag i Folkebladet og proklamerer at det beregnes positivitet til bompenger fra innbyggerne, for å ruste opp trafikkforhold på Finnsnes.

 7. Kyrre Karlsen

  Helt på trynet dette her, her betale man skatter og avgifter så det holder til ett land som er blant de rikeste i verden og så har man ikke råd til å la folk bo der de ønsker. Alt skulle bli så mye bedre med en storkommune men det har blitt mye værre, takket være udugelige politikere som har sløset bort penger på tvilsomme foretak og større lønninger til seg selv, for og sitte på ræva og rasere utkantstrøk der folk vil bo, alt de ønsker er å sentralisere alt inn til Finnsnes.
  Hvis noen vet om det går på noen måte å få de fjernet fra styret i Senja kommune, og da mener jeg på lovlig vis, så håper jeg noen gjør det for vi kan ikke ha slike udugelige politikere til å rasere kommunen, og hvis vi i tillegg får omgjort kommune sammenslåing og får ny kommune med de tidligere kommunene på Senja dog uten tidligere Lenvik så hadde det vært fint. Håper Senja kommune revurdere disse veiene på nytt og lar fortsatt folk bo der de ønsker å trives.

 8. Ester Jakobsen

  Åpner reglene virkelig for at kommunen bare kan definere om eierforholdet? Hvem skal i så fall være den «private»? Og hvilken grad kan en kommune forskjellsbehandle sine innbyggere? De som bor langs veiene bidrar til kommunen med skatter og teller med i grunnlaget for statstilskudd. Er dette Senterpartipolitikk i praksis?

 9. Einar Tverelv

  Kan de ikke bare si det som det er? De vil ikke ha folk i bygdene. For min del, som har hus øverst i Fagervikveien, blir det vanskelig å ikke kunne kjøre frem til huset på vinterstid. På Rødsand. I det kommunale byggefeltet. Sier ikke mer.
  Må legge til at jeg ikke bor her pr i dag, men ønsket er en gang å flytte hjem igjen og det blir jo effektivt torpedert med slike forslag. Keep on the good work!

 10. Steve+Berg

  De sparer fort inn de pengene i administrasjonen dersom de viser litt måtehold og effektiviserer driften. Ufattelig dårlig forslag å spare inn på vei og ett direkte forslag for sentralisering.

Det er stengt for kommentarer.