Nærkontakt med positiv hurtigtest. Ingen nye i karantene

Av | 12. april 2021

PM fra kommunen mandag:

Mandag 12. april ble det gjort en hurtigtest og vanlig PCR-test på ytterligere en av nærkontaktene i smitteutbruddet fra påsken, etter at vedkommende har utviklet symptomer.

Hurtigtesten er positiv og med PCR, det er høy sannsynlighet for at den vanlige PCR-testen vil bekrefte at dette er det 7. smittetilfellet i klyngen.

Vedkommende har vært i smittekarantene og settes nå i hjemmeisolasjon. Tilfellet medfører ingen nye personer i karantene.

Status for isolasjon og karantene
Av de 35 nærkontaktene i utbruddet er drøye 30 personer nå ute av karantene, mens 2 av de isolerte er ferdige med sin isolasjonsperiode. 5 personer er altså fortsatt i isolasjon.

Senja kommune har god oversikt over utbruddet per i dag. Det er imidlertid fortsatt viktig at befolkningen fortsetter å være nøye med smittevern. Ikke minst er det viktig å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer, slik at vi raskest mulig oppdager eventuell smitte utenfor det kjente utbruddet.

Det er ikke enda kommet svar på gensekvenseringen av de innsendte positive prøver, så det er ikke avklart om dette kan være en av de mer smittsomme varianter.

Følger fortsatt nasjonale regler og retningslinjer
Senja kommune opplever at befolkningen har vært flinke til å følge råd og anbefalinger og er takknemlig for innsatsen som er gjort så langt. Det betyr at det pr. nå ikke er behov for strengere lokale regler enn de nasjonale regler, råd og anbefalinger.