Bompengestasjonen blir sansynligvis lagt til Amfi

Av | 1. april 2021

Det årelange ønsket om å bygge tunell under Finnsneshågen ser no ut til å tvinge seg fram. Når lakseslakeriet på Klubben kjem i drift, vil 150 fullasta vogntog med laks daglig passere gjennom storgata på Finnsnes, samtidig som det antas at mestparten av de 100-150 ansatte blir å kjøre fra fastlandet.
Utviklingssenteret har lenge jobba med problemstillinga i en sålangt lukka prosess. Det betyr at berørte parta e kontakta internt for å unngå tidstap pga det strenge kravet til offentlige høringsfrista.
Det sålangt mest aktuelle alternativet e å droppe bomstasjonen på Silsand, og i staden legge en såkalt «personlig bomstasjon» ved inngangan på Amfi.
Etter ka vi erfare, e de største protestan kommen fra Profilgruppen og Finnsnes Forum, der et stort antall medlemma regelmessig kjøre over brua for å komme seg til sine fritidseiendomma på Senja.
Etter som det meste av senjaværinga regelmessig handle på Amfi, og sia dem uansett e den største målgruppa for finansiering av ei omlegging av trafikksituasjonen på Finnsnes, e konklusjonen at dette blir den beste løysinga.