Ber helsepersonell som er vaksinert med AstraZeneca melde fra ved bivirkninger

Av | 13. mars 2021

Senja kommune har kun brukt AstraZeneca på helsepersonell. Denne meldinga gjelder dem:

 – Helsemyndighetene ber personer som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med hudblødninger oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart. I Senja kommune er AstraZeneca kun brukt ved vaksinering av helsepersonell.

FHI har lørdag ettermiddag, 13. mars sendt ut melding til landets kommuner om at Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.

Hvem bør oppsøke legehjelp?

Personer under 50 år som har fått AstraZeneca vaksinen og  opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og  ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) må oppsøke fastlege eller legevakt umiddelbart.

AstraZeneca er i Senja kommune kun brukt ved vaksinering av helsepersonell. Vi ber alle disse være oppmerksomme på overnevnte. Denne informasjonen er også send it Likelydende informasjon er sendt ut til enhetene som har fått vaksine.